Služby


Profil ambulance

Ambulance klinické logopedie Orlová provádí diagnostiku a terapii řeči, hlasu a sluchu u všech věkových kategorií.

vady řeči

vady řeči

vady sluchu

vady sluchu

vady hlasu

vady hlasu

specifické poruchy učení

specifické poruchy učení
  • dyslalie (vada výslovnosti)
  • opožděný vývoj řeči
  • vývojová dysfázie (vývojová porucha řeči)
  • balbutiés (porucha plynulosti řeči)
  • tumultus sermonis (brebtavost)
  • afázie a dysartrie (neurologická onemocnění, poúrazové stavy, CMP)
  • PAS (autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom)
  • palatolálie (rozštěp patra, čelisti, rtu)
  • kombinované vady (ADHD, DMO, EPI syndrom, MR)
  • degenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc)
  • poruchy polykání
  • vady sluchu (nedoslýchavost, zbytky sluchu a jiné)
  • hluchota (kochleární implantát)
  • dysfonie (porucha tvorby hlasu)
  • hlasová únava
  • psychogenní poruchy
  • dyslexie (vývojová porucha čtení)
  • dysgrafie (porucha psaní)
  • dyskalkulie (porucha v počítání)
  • dysortografie (porucha pravopisu)
  • výukové a výchovné problémy
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde