Služby


Profil ambulance

Ambulance klinické logopedie Orlová provádí diagnostiku a terapii řeči, hlasu a sluchu u všech věkových kategorií.

vady řeči

vady řeči

vady sluchu

vady sluchu

vady hlasu

vady hlasu

specifické poruchy učení

specifické poruchy učení
 • dyslalie (vada výslovnosti)
 • opožděný vývoj řeči
 • vývojová dysfázie (vývojová porucha řeči)
 • balbutiés (porucha plynulosti řeči)
 • tumultus sermonis (brebtavost)
 • afázie a dysartrie (neurologická onemocnění, poúrazové stavy, CMP)
 • PAS (autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom)
 • palatolálie (rozštěp patra, čelisti, rtu)
 • kombinované vady (ADHD, DMO, EPI syndrom, MR)
 • degenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc)
 • poruchy polykání
 • vady sluchu (nedoslýchavost, zbytky sluchu a jiné)
 • hluchota (kochleární implantát)
 • dysfonie (porucha tvorby hlasu)
 • hlasová únava
 • psychogenní poruchy
 • dyslexie (vývojová porucha čtení)
 • dysgrafie (porucha psaní)
 • dyskalkulie (porucha v počítání)
 • dysortografie (porucha pravopisu)
 • výukové a výchovné problémy